preuzimanje

Preuzimanje

LOGO

FABRIKA

fabrika
fabrika
fabrika
fabrika

SERTIFIKATI

QMS sertifikat za Sistem upravljanja kvalitetom ISO9001

triangle pdf-icon

FSMS sertifikate za Sistem upravljanja bezbednošću hranom HACCP i FSSC 22000

triangle pdf-icon

EMS sertifikat za Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001

triangle pdf-icon

OH&S sertifikat za Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu ISO 45001

triangle pdf-icon

EnMS sertifikat za Sistem upravljanja energijom ISO 50001

triangle pdf-icon

POLITIKE

Vodeći principi za dobavljače

triangle pdf-icon

Kodeks poslovnog ponašanja

triangle pdf-icon

Pravilnik o sprečavanju korupcije

triangle pdf-icon