kupci

Kupci

Potrebe naših kupaca su uvek na prvom mestu.

kupci

Smatramo da je od ključnog značaja da u svakom trenutku odgovorimo na potrebe naših kupaca.

Ako ste kupac i imate pitanja za nas, želimo da vas čujemo.

Možete nam se obratiti putem sledećih kanala:

Naša besplatna info linija za kupce 064/87-84-400 radi od ponedeljka do petka od 07:00 to 17:00 časova, ili nas možete kontaktirati putem maila CustomerService@bambi.rs

Naši kupci su naši najvažniji partneri i nalaze se u srcu svega što radimo. Nastojimo da stvaramo zajedničku dodatu vrednost, koja se zasniva na profitabilnosti i rastu, kako za našu kompaniju tako i za naše kupce.

Ostvareni uspeh u odnosu sa kupcima zasniva se prvenstveno na konstantnom prepoznavanju potreba i praćenju zadovoljstva naših kupaca.

Našim potrošačima dostupni su i besplatna telefonska linija i e-mail adresa, koji su jasno istaknuti na deklaracijama proizvoda i na sajtu kompanije Bambi. Pored odgovora na svaki zahtev potrošača, evidentira se i zadovoljstvo dobijenim odgovorima. Rok za odgovor na upit/žalbu saopštava se svakom pozivaocu posebno i zavisi od prirode zahteva. Svi pozivi se prate pomoću programa u kojem operater beleži sve pozive, žalbe i zahteve i pomoću toga se sačinjava redovni izveštaj na mesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou.

ZAŠTO SARAĐIVATI SA NAMA

Integritet proizvoda za našu kompaniju znači da u svakom trenutku možemo da ponudimo proizvode najvišeg kvaliteta i odgovorimo na potrebe kako naših kupaca, tako i potrošača. Poverenje koje imaju u naše proizvode zasniva se na našem kontinuiranom ulaganju u bezbednost i kvalitet proizvoda.

kupci-grafik
border-kupci

NEGUJEMO NAŠE LJUDE

U maju 2022. Lansirali smo Bambi Sales Science akademiju, koja je namenjena kompletnom prodajnom lancu. Akademija podrazumeva sticanje kako neophodnih tako i onih ekspertskih znanja i veština, čime omogućavamo svakom članu prodajnog tima da se razvija u okviru organizacije od uloge merchandisera do menadžera prodaje.

kupci-left
kupci-right

VODEĆI PRINCIPI ZA DOBAVLJAČE

Standardi koje su dobavljači kompanija Coca-Cola HBC i Bambi u obavezi da poštuju sadržani su u Vodećim principima za dobavljače. Prema ovom dokumentu, od dobavljača se očekuje da svoje poslovanje obavljaju sa namerom da zaštite i očuvaju životnu sredinu. Kao minimum, očekujemo da dobavljači poštuju važeće zakone, pravila i regulative o životnoj sredini, na nivou svih svojih operacija u svim zemljama u kojima posluju. Ukoliko osam ključnih Konvencija Međunarodne organizacije rada (MOR) uspostavljaju više standarde u odnosu na lokalno zakonodavstvo, dobavljač je u obavezi da ispuni standarde MOR-a. Ovi standardi odnose se na dečiji rad, prisilni i prinudni rad, zlostavljanje na radu, udruživanje i kolektivno pregovaranje, plate i beneficije, radno vreme i prekovremeni rad, zdravlje i bezbednost na radu. Uz to, Vodeći principi obuhvataju i standarde koji se odnose na konflikt interesa, poslovno i finansijsko izveštavanje, rizik od korupcije, i zaštitu podataka.