Skupština

Poštovani akcionari,

Obaveštavamo Vas da će se vanredna sednica Skupština Akcionara Koncerna Bambi a.d. Požarevac održati dana 28. septembra 2018. godine u 12:00 časova, u sedištu Koncerna u Požarevcu, Đure Đakovića bb, Sala za sastanke. Ispod možete naći Poziv i materijale za vanrednu sednicu Skupštine Akcionara.

Objave